Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Shërbimet

Neada-Hysenaj

Shërbimi Ortopedisë

Shërbimi i Ortopedisë Stomatologjike ka si qëllim kryesor zëvendësimin e mungesave dhëmbore ose të indeve të buta nëpërmjet protezimit të lëvizshëm dhe atij fiks. Pjesë e këtij shërbimi janë gjithashtu…

Read More
Shërbime Kirurgjiale Maksilofaciale

Shërbime Kirurgjiale Maksilofaciale

Në Shërbimin e Kirugjisë Orale të Klinikës Stomatologjisë Universitare diagnostikohen dhe trajtohen problemet e lidhura me kavitetin oral, dhembët dhe nofullat si: ekstraksionet dentare, rezeksionin apikal, dens retines, trajtimin kirurgjikal…

Read More

Shërbimi Terapisë

Në këtë shërbim diagnostikohen dhe trajtohen sëmundjet dentare të kariesit, pulpitit si dhe sëmundje të tjera jo karioze si dhe kryhen konsultime e keshillime mbi higjenën orale të pacientëve. Trajtimi…

Read More