Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Sherbimi Ortopedise

Sherbimi i Ortopedise Stomatologjike ka si qellim kryesor zevendesimin e mungesave dhembore ose te indeve te buta nepermjet protezimit te levizshem dhe atij fiks. Pjese e ketij sherbimi jane gjithashtu parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i anomalive te formes, pozicionit te strukturave dento-maksilo-faciale.
Trajtimet qe realizohen ne sherbimin tone jane:
-Proteza te thjeshta te levizshme te pjesshme dhe totale
-Proteza te skeletuara
-Kellef, ura metali, metal-porcelan, porcelan
-Shina bruksizmi
-Riparime
-Ribazime
-Modele studimore
-Ricmond
-Ricementime
-Heqje ure
-Obturator
-Vide e derdhur metalike

Ortopedi
Mjeket:
Emin Kuzuni
Gjergj Bocari
Neida Hyseni
Ortodonci
Mjeket:
Venera Murati

Kryelaborant
Laborant Dentar
Infermier