Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Shërbimi Ortopedisë

Shërbimi i Ortopedisë Stomatologjike ka si qëllim kryesor zëvendësimin e mungesave dhëmbore ose të indeve të buta nëpërmjet protezimit të lëvizshëm dhe atij fiks. Pjesë e këtij shërbimi janë gjithashtu parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i anomalive të formës, pozicionit të strukturave dento-maksilo-faciale.
Trajtimet që realizohen në shërbimin tonë janë:
-Proteza të thjeshta të lëvizshme të pjesëshme dhe totale
-Proteza të skeletuara
-Këllef, ura metali, metal-porcelan, porcelan
-Shina bruksizmi
-Riparime
-Ribazime
-Modele studimore
-Ricmond
-Ricementime
-Heqje urë
-Obturator
-Vidë e derdhur metalike

Ortopedi
Mjekët:
Eni Jani
Eni Prifti
Neada Hyseni
Ortodonci
Mjekët:
Eni Prifti

Kryelaborant
Laborant Dentar
Infermier