Opening Hours : E Hënë - E Premte 8.00 - 16.00
  Contact : +35542375265

Qellimi dhe objektivat

Klinika Stomatologjike Universitare , Institucion Shendetesor Publik Kombetar ne sherbim te shendetit te popullit , te cilit I siguron sherbim shendetesor parandalues diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutes se Shqiperise dhe ligjeve te shendetit publik .
Ksu ka per mision :
1. Te jape ndihme mjeksore te specializuar per te gjithe territorin e vendit dhe sherbim mjeksor dytesor per Tiranen , te sherbeje me profesionalizem duke respektuar rregullat e Stomatologjise dhe te etikes mjeksore si dhe duke ruajtur sekretin profesional dhe informacionin e pacienteve .
2. Te respektoje dinjitetin dhe personalitetin e te semureve duke patur parasysh gjendjen psikologjike dhe dhimbjen fizike , por edhe detyrimin qe ka per ti sherbyer te semurit .
3. Te sherbeje si baze pedagogjike per formimin e studenteve te Fakultetit te Stomatologjise , formimin e vazhdueshem te mjekeve dhe specializanteve si dhe personelit te mesem e te ulet mjeksor .
4. Te sherbeje si baze kerkimore –shkencore ne fushen e shendetesise ne bashkpunim me Fakultetin e Stomatologjise te Tiranes .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *